ធម្មទេសនាតាមបុណ្យកឋិននានាភាគទី១០ | សាន សុជា​​ | San Sochea | Buddhist TV

ធម្មទេសនាតាមបុណ្យកឋិននានាភាគទី១០ | សាន សុជា​​ | San Sochea | Buddhist TV

ធម្មទេសនាតាមបុណ្យកឋិននានាភាគទី១០ | សាន សុជា​​ | San Sochea | Buddhist TV

ធម្មទេសនាតាមបុណ្យកឋិននានាភាគទី១០ | សាន សុជា​​ | San Sochea | Buddhist TV

ធម្មទេសនាដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន​ សុជា #សាន_សុជា #Buddhist_TV
________________________________________
សូមចុចLinkខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបានស្តាប់នូវព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។
You tube: https://www.youtube.com/channel/UC6JwAp-ACWyh5YLlQ5JEXzw?view_as=subscriber

Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
San Sochea
San Sochea 2019
San Sochea Video
sansochea​ 2020
San Sochea 2021
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌
The Buddhist Page
Phum Preah Thor


Tag liên quan đến ធម្មទេសនាតាមបុណ្យកឋិននានាភាគទី១០ | សាន សុជា​​ | San Sochea | Buddhist TV

đại sứ quán hàn quốc tuyển dụng,សាន​ សុជា​,San Sochea,Buddhist TV,ស្តាប់ព្រះធម៌,រៀនព្រះធម៌,​ សាន​ សុជា,sansochea,sansochea2019,sansochea2020,sansocheanew,មនុស្សមានប្រាំប្រភេទ

Xem thêm các video khác tại tienghan123.com

Xem thêm  Chia sẻ các vấn đề trực tiếp về bất động sản và nhà đất I Phạm Văn Nam

2 Comments

  1. LY HAK CHOM 03/08/2021
  2. Sokha Ong 03/08/2021

Leave a Reply