យល់ធម៌ពិតចិត្តមិនវៀចវេរ សាន សុជា San Sochea

យល់ធម៌ពិតចិត្តមិនវៀចវេរ សាន សុជា San Sochea

យល់ធម៌ពិតចិត្តមិនវៀចវេរ សាន សុជា San Sochea

យល់ធម៌ពិតចិត្តមិនវៀចវេរ
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
ស្តាប់ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀតតាម Telegram: https://t.me/dharmatv
វេបសាយ លោកគ្រូ សាន សុជា: https://www.sansochea.org
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism


Tag liên quan đến យល់ធម៌ពិតចិត្តមិនវៀចវេរ សាន សុជា San Sochea

đại sứ quán hàn quốc tuyển dụng,សាន សុជា,ស្តាប់ព្រះធម៌,Khmer Buddhism,San Sochea,សាន សុជា San Sochea,យល់ធម៌ពិតចិត្តមិនវៀចវេរ

Xem thêm các video khác tại tienghan123.com

Xem thêm  san sochea បរិច្ឆេទទី ៥ អំពីទោសនៃការផឹកស្រាជាដើម ភាគទី ១០ san sochea Official

Leave a Reply