04-08-2021. GIÁO TRÌNH TƯƠNG ƯNG BỘ (SAMYUTTANIKÀYA) _Lop Phat Phap Buddhadhamma.

04-08-2021. GIÁO TRÌNH TƯƠNG ƯNG BỘ (SAMYUTTANIKÀYA) _Lop Phat Phap Buddhadhamma.

04-08-2021. GIÁO TRÌNH TƯƠNG ƯNG BỘ (SAMYUTTANIKÀYA) _Lop Phat Phap Buddhadhamma.

Lop Phat Phap Buddhadhamma Thứ Ba Aug 04-2021.Giáo Trình KINH TƯƠNG ƯNG – SAṂYUTTANIKĀYA – (S.i,36) CHƯƠNG 1. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM GIÀ -Bài 01 & 02. Kinh Già & Kinh Không Già (Jarāsuttaṃ)-Cái thật sự tốt

@@@ Bài 01 & 02. Kinh Già & Kinh Không Già (Jarāsuttaṃ)-Cái thật sự tốt

*Chú thích dẫn nhập :

Đa số chúng sanh đi tầm cầu cái tốt nhất để mua, để thủ đắc, để kỳ vọng nương tựa ở mai sau. Một vị thiên hỏi Phật cái gì tốt nhất trong đời. Câu hỏi rất thú vị mà câu trả lời của Bậc Đại Giác có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.

*Kinh Văn:

”Kiṃsu yāva jarā sādhu,
kiṃsu sādhu patiṭṭhitaṃ.
Kiṃsu narānaṃ ratanaṃ,
kiṃsu corehi dūharanti..

— Vật gì tốt đến già?
Vật gì tốt kiên trú?
Vật gì vật báu người?
Vật gì cướp khó đoạt?

Bản hiệu đính:

Cái gì đến già vẫn tốt
Cái gì càng vững càng hay
Cáì gì quý nhất cho người
Cái gì khó bi cướp đoạt

(Thế Tôn)

”Sīlaṃ yāva jarā sādhu, saddhā sādhu patiṭṭhitā.
Paññā narānaṃ ratanaṃ, puññaṃ corehi dūharanti..

— Giới là tốt đến già,
Tín là tốt kiên trú,
Tuệ, vật báu loài Người,
Công đức, cướp khó đoạt.

Bản hiệu đính:

Giới: đến già vẫn tốt
Tín: càng vững càng hay
Tuệ: báu vật loài người
Phước: không bị chiếm đọat

*Thích Văn: puññaṃ corehi dūharanti: Phước báu không thể lấy đi bởi kẻ trộm cướp

Xem thêm  [Tiếng Hàn Sơ Cấp 2] Bài 15 CUỘC SỐNG TẠI HÀN QUỐC

*Thích Nghĩa:

Giới đức luôn có giá trị cho dù người trì giới có già tới đâu. Những bậc trưởng lão trì giới luôn là nơi quy ngưỡng của hai giới xuất gia và tại gia.

Niềm tin càng vững càng tốt nhưng cây đại thụ rễ mọc càng nhiều thì thập phần vững chắc.

Trí tuệ là vật báu quý nhất của loài người vì chính sự khôn khéo hiểu biết khiến đời sống được tốt hơn.

Phước là tài sản không thể bị chiếm đoạt bởi vì mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Quả lành hay quả dữ do nghiệp lực thì không ai chiếm được của ai, không ai nhận thế được cho ai.

Kinh Không Già

*Kinh Văn:

”Kiṃsu ajarasā sādhu, kiṃsu sādhu adhiṭṭhitaṃ.
Kiṃsu narānaṃ ratanaṃ, kiṃsu corehyahāriyanti..

— Vật gì tốt không già?
Vật gì tốt trường cửu?
Vật gì vật báu người?
Vật gì cướp không đoạt?

Bản hiệu đính:

(Thế Tôn)

”Sīlaṃ ajarasā sādhu, saddhā sādhu adhiṭṭhitā.
Paññā narānaṃ ratanaṃ, puññaṃ corehyahāriyanti..

— Giới là tốt không già,
Tín là tốt trường cửu,
Tuệ, vật báu loài Người,
Công đức, cướp không đoạt.

Dịch giả: Hoà Thượng Thích Minh Châu
Biên soạn giáo trình: Tỳ Kheo Giác Đẳng


Tag liên quan đến 04-08-2021. GIÁO TRÌNH TƯƠNG ƯNG BỘ (SAMYUTTANIKÀYA) _Lop Phat Phap Buddhadhamma.

đại sứ quán hàn quốc tuyển dụng,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tienghan123.com

Leave a Reply