3/6 1st Timothy – Vietnamese Captions: United in a Common Purpose 1st Tim: 3: 1-16

3/6 1st Timothy – Vietnamese Captions: United in a Common Purpose 1st Tim: 3: 1-16

3/6 1st Timothy - Vietnamese Captions: United in a Common Purpose 1st Tim: 3: 1-16

Session Three of six. The Qualifications of Church Leadership – 1st Timothy 3: 1-16
Vietnamese captions Only
Produced by Trinity Leadership Products
Presented by Dr Tony Keys


Tag liên quan đến 3/6 1st Timothy – Vietnamese Captions: United in a Common Purpose 1st Tim: 3: 1-16

đại sứ quán hàn quốc tuyển dụng,yt:cc=on

Xem thêm các video khác tại tienghan123.com

Xem thêm  Tin nóng 24H | Campuchia quyết không cấp quốc tịch cho người Việt sống tại Xứ Chùa Tháp

Leave a Reply