Chương trình Học đại học bằng tiếng Anh tại Hàn Quốc

3. Nghiên cứu Quốc tế

–      Ngành này tập trung chính vào việc nghiên cứu văn hóa, con người và địa lí các vùng miền trên Thế giới nên nếu sinh viên được đào tạo bằng tiếng Anh có thể phát triển được
hết khả năng của mình. Tuy nhiên, vì là một ngành nghiên cứu nên các trường đều chỉ cung cấp khóa học bằng tiếng Anh cho chương trình sau đại học với những mức học bổng hấp dẫn.

–    Các trường tiêu biểu về đào tạo ngành Nghiên cứu Quốc tế là Đại học ngoai ngữ Hàn Quốc, Đại học Sogang, Đại học Quốc gia Seoul…

Ngoài ra, có một số trường cũng đào tạo các chuyên ngành Điện tử – Công nghệ bằng tiếng Anh nhưng không nhiều như các chuyên ngành nêu trên. Đồng thời, có một số trường đưa ra chương trình đào
tạo với 50% khóa học là tiếng Anh, rất phù hợp với sinh viên trao đổi.

Xem thêm  Hàn Quốc trong tôi là...

Leave a Reply