[ Tiếng Hàn hỏi đáp ] ㄹ đọc là r hay l ? Các quy tắc biến âm của ㄹ

[ Tiếng Hàn hỏi đáp ] ㄹ đọc là r hay l ? Các quy tắc biến âm của ㄹ

[ Tiếng Hàn hỏi đáp ] ㄹ đọc là r hay l ? Các quy tắc biến âm của ㄹ

Contact :
Instagram : phnhatha
Instagram : hoctienghanthuvi


Tag liên quan đến [ Tiếng Hàn hỏi đáp ] ㄹ đọc là r hay l ? Các quy tắc biến âm của ㄹ

HỌC TIẾNG HÀN THÚ VỊ,tiếng hàn,học tiếng hàn

Xem thêm các video khác tại tienghan123.com

Xem thêm  7 TỪ VỰNG CHƠI NHẠC CỤ TRONG TIẾNG HÀN ( ĐÁNH ĐÀN, KÉO ĐÀN, GẢY ĐÀN V.V....)

4 Comments

  1. thu minh 12/06/2021
  2. Tiểu Nghi 12/06/2021
  3. Nhà hàng Heo 12/06/2021
  4. Dương Trang 12/06/2021

Leave a Reply